Samarbeidspartnere

Faglige samarbeidspartnere

BARNAS arbeider med akademiske institusjoner og ideelle organisasjoner som arbeider med barns rettigheter.

 

Bidragsytere

BARNAS er avhengig av frivillig innsats og økonomiske bidrag fra gode støttespillere. Hvis du ønsker å støtte BARNAS kan du benytte kontonummer 1503 42 52472.

 

Vi vil her gjerne rette en varm takk til dem som gjør det mulig å drive Stiftelsen barnas rettigheter:

 

Varmesystemer AS (økonomisk støtte)

BDO (revisjon)

Claritas (rådgivning)  http://claritas.no

Pacioli (regnskap)

Fredrik Swift (foto)

Hitchhiker  http://www.hitchhiker.no