Menneskene

Thea W. Totland

(f. 1969) er daglig leder og styremedlem i Stiftelsen barnas rettigheter. Hun har arbeidet som barneadvokat siden 2005 og har tidligere vært bl.a. juridisk rådgiver i barnevernet og mekler i Konfliktrådet.  Thea er forfatter av boken Barneadvokaten og er veileder i barnerett for masterstudenter ved Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en Advanced Master in Children’s Rights fra Université de Fribourg/Institut Universitaire Kurt Bösch i Sveits. Dette masterstudiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med FNs barnekomité i Genève.

 

Fridtjof Piene Gundersen

(f. 1968) er styreleder i Stiftelsen barnas rettigheter og er aktiv som advokat i stiftelsens prosjekter.  Han har arbeidet som advokat siden 2007 og har hovedsakelig saker innen barnerett. Fridtjof har tidligere arbeidet i statsforvaltningen. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Stig A. Aune

(f. 1961) er styremedlem i Stiftelsen barnas rettigheter. Han er adm. direktør i investeringsselskapet Staur Holding. Stig har tidligere arbeidet for Redd Barna i Uganda, som viseadm, direktør i Helly Hansen og som finansdirektør i flere industriselskaper. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.