Kontakt

Stiftelsen barnas rettigheter
Slemdalsveien 72
Postboks 156 Vinderen
0319 Oslo

Tel: 992 20 200
E-post: post@barnasrettigheter.no
Web: www.barnasrettigheter.no