Dokumentasjon

Lotto i norske rettssaler – Kronikk i Dagbladet 25.01.2013

 

Adopsjonsbedraget  – Kronikk i Aftenposten 20.03.2011

 

De rettsløse barna  – Kronikk i Dagbladet  06.01.2011