Hjem

Barn har rettigheter. Det er bare så synd at deres rettigheter
så ofte taper når de må konkurrere med voksnes. 

Stiftelsen barnas rettigheter arbeider for å styrke barns rettsstilling.
Vi utvikler og sprer kunnskap.

 

Og vi utfordrer lovgivere, forvaltning og domstoler.